Kurzy Učme se přežít proběhly také ve spolupráci mezi ČR a Saskem

Út 11.července 2017

Kurzy „Učme se přežít“ letos zahrnují 18 výukových dní na polygonu v Sosnové a Jihlavě. Dalších 8 kurzů proběhlo v rámci přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem v německém Görlitz

Celkem 8 kurzů pořádal Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Mission Zero v německém Gorlitz

Motocyklisté se právem řadí mezi tzv. zranitelné účastníky silničního provozu. Vlastně přiléhavější označení by bylo nejzranitelnější. Na miliardu absolvovaných kilometrů vykazují nejvyšší počet usmrcených. Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu uvádí, že pravděpodobnost usmrcení při jízdě na motocyklu je 18x a těžkého zranění až 40x vyšší než při jízdě v osobním automobilu. „Na každého usmrceného motocyklistu připadají čtyři další, kteří při nehodě utrpí závažná zranění mozku, míchy či končetin. Léčba těchto následků je dlouhodobá a nejednou se musí bývalý motocyklista smířit s trvalými zdravotními následky. To se bohužel většinou týká mladých jezdců, celospolečenské socioekonomické následky tak bývají enormní,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Zdokonalovací kurzy jako prevence nehod

V letošním roce se odehrálo již 22 zdokonalovacích kurzů pro řidiče motocyklů a 3 další náš čekají ještě v srpnu. Konají se na autodromech v Sosnové, Jihlavě a 8 kurzů probíhá také v rámci přeshraniční spolupráce v německém Görlitz. Kurzy probíhají za podpory Libereckého kraje a Fondu zábrany škod české kanceláře pojistitelů. Ty německé pak v rámci projektu "Dáváme plyn – Bezpečně po cestách příhraničního regionu" Česko - Saské spolupráce spolufinancované z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020

Možnost zúčastnit se má opravdu každý. Podstatné je, že jejich účastníci nehradí žádný poplatek. Na webových stránkách projektu Učme se přežít najdou zájemci další potřebné informace.

Jeden z kurzů byl také vyhrazen pro učitele autoškol a zkušební komisaře. Stejně jako v loňském roce si tak mohli teoreticky i prakticky zopakovat pokročilé zásady bezpečné jízdy v jedné stopě, což by mělo napomoci nastavení vyšší laťky přípravy budoucích motocyklistů v desítkách autoškol v rámci celé ČR. Rovněž tak budou mít dostatek prostoru pro vzájemnou diskuzi ohledně aktuálních problémů spojených s přípravou budoucích motocyklistů v ČR.

Projekt „Učme se přežít“ byl spuštěn již v roce 2010. Kurzů se již zúčastnily stovky motocyklistů. Řada těch, kteří naším kurzem prošli, nám potvrzuje, že nabyté znalosti a dovednosti jim umožnily vyřešit kritickou situaci v silničním provozu a včas zareagovat například na automobilistu, který je přehlédl či jinak vážně ohrozil. Defenzivní styl jízdy a správné reakce na pochybení druhého tak zabránily nejedné nehodě, v jejímž důsledku by mohlo dojít k vážnému zranění,“ upřesňuje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

To, že správně pojatý zdokonalovací kurz má potenciál zvýšit úroveň bezpečnosti motorkářů na silnicích, potvrzuje dvouletá vědecká evaluace kurzů pokročilých technik řízení „VRO Risk“ pořádaných Royal Dutch Motorcyclists Society KNMV. Jedná se o jednodenní kurz zaměřený na rozeznávání a řešení nebezpečných situací v silniční dopravě. Vyhodnocování efektivity kurzu bylo prováděno dvakrát - s několikaměsíčním a následně zhruba osmnáctiměsíčním odstupem od absolvování kurzu. V obou případech bylo zjištěno, že absolventi daného kurzu jezdí bezpečněji a defenzivněji než kontrolní skupina, navíc byl prokázán pozitivní efekt v oblasti rozeznávání potenciálních rizik.

Co se účastníci kurzů učí

Kurzy se skládají ze dvou částí. V teoretické se motocyklisté podrobně seznámí se správnou technikou jízdy, zásadami správného chování při dopravní nehodě a efektivním poskytováním první pomoci a chybět nebude ani stručné připomenutí si toho podstatného z pravidel silničního provozu. Řeč ovšem bude i o dopravní psychologii a sebepoznání. V navazující praktické části se bude procvičovat především brzdění v různých rychlostech a v náklonu. „Brzdění je naprostý základ bezpečné jízdy. Je potřeba je důkladně pochopit po stránce teoretické a hlavně dokonale natrénovat na bezpečném polygonu,“ upozorňuje Vladimír Mašek, šéfinstruktor programu Učme se přežít. Nacvičováno bude ovšem i velmi důležité vedení pohledu, jízda v nestabilním režimu, dojde i na plynulé přenášení těžiště, průjezd zatáčkou, výhybný manévr atd. Instruktoři své žáky seznámí s celou řadou užitečných fines potřebných k ovládání jejich konkrétního stroje, ať půjde o skútr, silniční enduro, chopper či supersport. „Po celou dobu kurzu bude účastníkům opakována klíčová zásada, že při řízení motocyklu v provozu platí, že i malá chyba může být krutě trestána a může mít tragické následky,“ uzavírá Roman Budský.