Analýza stavu dopravy v Libereckém kraji

Dokument byl projednán na 6. zasedání Rady Libereckého kraje dne 5. 4. 2016.