Analýza stavu dopravy v Libereckém kraji

Dokument byl projednán na 5. zasedání Rady Libereckého kraje dne 28. 5. 2019.