Analýza stavu okolí základních škol a dopravní výchovy 2019

Zadáním této práce bylo zpracování analýzy dopravně bezpečnostního stavu v okolí základních škol v Libereckém kraji, která bude obsahovat

  • posouzení dopravního prostředí okolí 20 ZŠ v Libereckém kraji (dopravně inženýrskou studii),
  • posouzení docházkových tras do školy, včetně posouzení chování dětí a dospělých na těchto trasách v exponované hodiny před začátkem vyučování a po ukončení vyučování,
  • posouzení chování řidičů motorových vozidel v úsecích,
  • analýzu dat ze statistiky nehod vedené Policií České republiky, případně dalších zdrojů,
  • návrhy na odstranění nebo zmírnění konfliktního prostředí.
  1. Ke stažení Analýza dopravně bezpečnostního stavu v okolí vybraných ZŠ v Libereckém kraji
  2. Přílohy - Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu na vybrané lokalitě