Dopravní výchova ve školách

Začlenění dopravní výchovy do vzdělávacího procesu je jedním z nejdůležitějších prvků vzdělávání dětí v dopravní bezpečnosti. Stáhněte si podklady pro metodiku, ať víte, jak na to.

Témata dopravní výchovy jsou zpracována v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání od 2013 a pokrývají několik vzdělávacích oblastí. MŠMT uveřejňuje níže uvedený materiál jako vhodnou pomůcku pro pedagogy k ucelené a efektivní realizaci dané problematiky.

Více na metodickém portálu RVP – www.rvp.cz

Další metodické materiály byly vytvořeny v rámci projektu Inovace výuky na příkladu dopravní výchovy podpořeného z 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro Liberecký kraj.

Více na portálu www.inovativni-vyuka.cz