Na kole jen s přilbou

Liberecký kraj je tradičním partnerem celorepublikového projektu "Na kole jen s přilbou" jehož cílem je snížení následků nehod cyklistů. Projekt je realizován šestým rokem a za dobu jeho existence má za sebou více jak 400 aktivit po celé ČR. Podrobnější infomrace o projektu naleznete na stránce www.nakolejensprilbou.cz

Aktuálně z projektu

Projektové aktivity pro letošní rok se připravují. Plánované aktivity v našem kraji naleznete na uvedených projektových stránkách

Historie projektu

2011 – První ročník projektu. Realizace ve spolupráci s Horskou službou ČR v Jizerských horách.

2012 – Projekt rozšířen na Jizerské hory a Krkonoše.

2013 – Rozšíření projektu do všech horských oblastí v působnosti Horské služby ČR (Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Beskydy, Šumava a Krušné hory) a navíc ještě na vybraných cyklostezkách v Jihomoravském a Pardubickém kraji.

2014 – Ve spolupráci s městskými úřady projekt rozšířen na cyklostezky, například v Liberci, Mostě, Jihlavě, Českém Těšíně, nebo Ostravě.

2015 – Projekt opět rozšířen zejména o další aktivity a partnerství (Ministerstvo pro místní rozvoj, Asociace krajů atd.).

2016-2018 – Další rozšíření projektu o další aktivity a partnerství (Svaz měst a obcí, jednotlivé kraje a partnerská města, zapojení řady soukromoprávních subjektů atp.).

2019 – Do projektu se jako významný partner zapojila Policie ČR. Kampaň přímo oslovila během 100 dnů více než 24 000 cyklistů a návštěvníků veřejných akcí. Další tisíce cyklistů oslovili při 121 vlastních preventivních akcích městští policisté v celé ČR.

2020-2022 –

2023 – Redesign kampaně, nové informační grafické prvky. Kampaň přímo během více než 80 dnů oslovila na 23 000 cyklistů a návštěvníků veřejých akcích. Další tisíce cyklistů oslovili při stovkách vlastních preventivních akcích městští policisté v celé ČR.

Zahájení projektu v Jizerských horách proběhne ve dnech 11. - 12. 5. 2024 v Bedřichově na Šámalově chatě z přítomnosti zástupců BESIP a Policie ČR.