Markétina dopravní výchova

Metodické semináře pro pedagogy jsou zaměřené na výchovu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Semináře vede Metodik dopravní výchovy z Týmu silniční bezpečnosti, Mgr. Markéta Novotná. "Z Vyhodnocení dopravní výchovy v Libereckém kraji, které provedlo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., bylo zjištěno, že učitelé mají zájem nejen o problematiku dopravní výchovy, ale také by se rádi zúčastnili pořádání odborných seminářů, kde se setkají s novým didaktickým materiálem", informuje Markéta Novotná.

Semináře budou pořádané ve spolupráci s týmem Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda auto a.s., s Libereckým krajem, městem Česká Lípa a s Nadací ČEZ. Pro pedagogy základních škol jsou semináře zdarma. Zúčastnit se mohou učitelé především Libereckého, Středočeského a Královehradeckého kraje.

Témata semináře:

  • Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému
  • Legislativa silničního provozu s účastí zástupců Policie Čr
  • Metodika dopravní výchovy
  • Dostupné portály a materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu
  • Projekt Markétina dopravní výchova

Termíny seminářů:

Termíny včetně možnosti registrace naleznete na stránkách www.dopravnivychova.cz.