Markétina dopravní výchova

Projekt, který realizuje Tým silniční bezpečnosti pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Policejního prezidia Policie ČR a Asociací krajů České republiky.

Projekt cílí na děti, pedagogy a dospělé (především rodiče dětí).

Aktivity projektu:

 • Akreditované metodické semináře pro pedagogy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému DVPP
 • Pracovní listy pro MŠ, ZŠ i SŠ -  mezipředmětové vazby, dopravní výchova je přidanou hodnotou jiných vzdělávacích oblastí, tedy výuka probíhá „podprahově“
 • Program pro MŠ a ZŠ zážitkovou pedagogikou
 • Výtvarné a literární soutěže celorepublikové úrovně ve spolupráci s Policií ČR
 • Semináře pro preventisty Policie ČR a strážníky městských a obecních policií zaměřené na zážitkové aktivity při prezentaci ve školách (na základě metodiky, která je výsledkem výboru Rady vlády pro dopravní výchovu a osvětu)
 • Výukové pomůcky (omalovánky, časopisy, sešity, samo výukové kalendáře) pro podporu dopravní výchovy v rodinách
 • Animované videospoty cílené na věkovou kategorii 5 – 11 let
 • Webový portál www.dopravnivychova.cz
 • Aplikace pro veřejnost cílená na žáky základních škol, která ověřuje znalosti bezpečného a správného pohybu v silniční provozu
 • Deskové hry a online hry
 • a mnoho dalšího