Markétina dopravní výchova

Projekt, který realizuje Tým silniční bezpečnosti pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Policejního prezidia Policie ČR a Asociací krajů České republiky.

Projekt cílí na děti, pedagogy a dospělé (především rodiče dětí).

Aktivity projektu:

  • Akreditované metodické semináře pro pedagogy MŠMT (akreditace - č. j. 6827/2018-2-224)
  • Pracovní listy pro 1. stupeň a 2. stupeň základních škol – mezipředmětové vazby, dopravní výchova je přidanou hodnotou jiných vzdělávacích oblastí, tedy výuka probíhá „podprahově“
  • Program pro MŠ a ZŠ zážitkovou pedagogikou
  • Výtvarné a literární soutěže celorepublikové úrovně ve spolupráci s Policií ČR
  • Semináře pro preventisty Policie ČR a strážníky městských a obecních policií zaměřené na zážitkové aktivity při prezentaci ve školách (na základě metodiky, která je výsledkem výboru Rady vlády pro dopravní výchovu a osvětu)
  • Výukové pomůcky (omalovánky, časopisy, sešity, samo výukové kalendáře) pro podporu dopravní výchovy v rodinách
  • Animované videospoty cílené na věkovou kategorii 5 – 11 let
  • Webový portál www.dopravnivychova.cz
  • Aplikace pro veřejnost cílená na žáky základních škol, která ověřuje znalosti bezpečného a správného pohybu v silniční provozu