Dopravní hřiště v Libereckém kraji

Výcvik a výuka dětí na dětských dopravních hřištích (DDH) patří k tradičním formám dopravní výchovy dětí. Dětská dopravní hřiště slouží především k praktickému výcviku pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy na kole, a to v podmínkách blízkých běžnému silničnímu provozu. V Libereckém kraji je v současné době celkem 9 dopravních hřišť. Informace o nich přinášíme na následující mapě.

Tématický plán dopravní výchovy

Tématický plán dopravní výchovy je plánem výkuky pro žáky základních škol a je vypracován v souladu s požadovanými znalostmi pravidel provozu na pozemních komunikacích k získání tzv. „Průkazu cyklisty“ pro žáky 4.tříd základních škol. K výuce je užito deseti obrazů „Neboj se silnice“. Součástí výuky je závěrečné přezkoušení pravidel provozu na pozemních komunikacích pomocí testů, jejichž obsah je součástí tohoto plánu. Plán je ke stažení ZDE.

Liberecký kraj je velmi úspěšný v účasti škol a dětí na dopravní výchově na dopravních hřištích. Úspěch je výsledkem zejména následujících opatření:

  • byla zpracovna mapa spádovosti jednotlivých základních škol na dopravní hřiště (PDF)
  • vzdálenějším základním školám je Libereckým krajem zajišťována doprava na výuku
  • Liberecký kraj každoročně podporuje provozovatele dopravních hřišť formou příspěvku na oddučeného žáka
  • podporuje zavádění moderních výukových pomůcek např. nákupem interkativních tabulí