Dopravní soutěž mladých cyklistů

Doplňkem dopravní výchovy jsou dopravní soutěže. Kvalitní příprava dětí na tyto soutěže a účast v nich může znamenat velký přínos pro vztah dětí k motorismu, pro pochopení všech zákonitostí dopravy a dodržování partnerských vztahů v provozu na pozemních komunikacích. Předpokladem je co nejšířší záběr soutěže.

Dopravní soutěž mladých cyklistů vyhlašuje Ministerstvo dopravy spolu s dalšími partnery, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž, Ústřední automotoklub ČR, Autoklub České republiky a další orgány a organizace. Na realizaci soutěže se podílí obce a kraje.

Soutěž se vyhlašuje každoročně. Má podobu postupové soutěže od základních školních kol přes oblastní, okresní, krajské, republikové až po mezinárodní kolo. Je určena především žákům základních škol odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 – 16letým. Liber

 • 1. kategorie – věk 10. – 12. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže
 • 2. kategorie – věk 13. – 16. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže.

Soutěž sestává z povinných disciplín:

 • pravidla provozu na pozemních komunikacích (test) - teoretická část (ve všech kolech soutěže),
 • pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po DDH) – praktická část (od okresního popř. oblastního kola),
 • jízda zručnosti (ve všech kolech soutěže),
 • zásady poskytování první pomoci (od okresního popř. oblastního kola),
 • práce s mapou (od krajského kola)

Obsah jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům na znalosti a schopnosti žáků dané věkové kategorie a vychází z výchovně - vzdělávacích cílů příslušných ročníků škol.

Liberecký kraj přispívá k realizaci soutěží ve všech úrovních. Dále pak zabezpečuje krajské kolo soutěže.

Dopravní soutěže 2017 v Libereckém kraji aktuálně

 • Přihláška do oblastního kola 2017 - Liberec, Frýdlant - termín 5.5.2017 Frýdlant (Ostatní oblastni již proběhly)
 • Propozice DSMC oblastního kola 2017 - Liberec, Frýdlant
 • Přihláška do okresního kola 2017 - Liberec (uzavřeno)
 • Propozice DSMC okresního kola 2017 - Liberec, Frýdlant
 • Propozice a přihláška do krajského kola 2017 - Liberecký kraj
 • Přihláška do krajského kola 2017 - Liberecký kraj (samostatně DOC)
 • Přihláška do krajského kola 2017 - Liberecký kraj (samostatně PDF)
 • Propozice a pokyny k organizaci (rámcové propozice) - platné od 1.1.2016
 • VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA - 1.6.2017 JABLONEC NAD NISOU