Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů (dále jen „DSMC“) vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spolu-vyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž a další organizace. V Libereckém kraji je spolupořadatelem také Tým silniční bezpečnosti.

Dopravní soutěž mladých cyklistů v roce 2021 - ONLINE.

Soutěž je vyhlášena pro 4-členné smíšené družstvo (2 dívky, 2 chlapci) žákyň/žáků, pod vedením pedagogického pracovníka školy či školského zařízení:

a) Základních škol, vč. školních družin a školních klubů působících v těchto školách
b) Základních škol praktických a speciálních (integrujících žáky se SVP); tato kategorie bude hodnocena samostatně
c) Školských zařízení – např. DDM, SVČ, skautské oddíly a další zájmové a volnočasové organizace

Kategorie soutěžících dle věku (soutěžící dovrší daný věkový limit v letošním kalendářním roce):

a) I. kategorie = 10-12 let
b) II. kategorie = 12-16 let

Forma soutěže a její výstupy; doporučený rozsah výstupů:
Audiovizuální záznam, vč. možného doplnění počítačovou animací, foto reportáží, prezentací s textovým a grafickým záznamem zpracovaným na zadané téma příslušné věkové kategorie
Výstupy zpracované za použití digitálních technologií (DT) budou zpracovány v rozsahu cca 3-6 minut (AVD záznam); cca 10-15 slidů (prezentace)

Zadání soutěže komplet ke stažení.

Informovaný souhlas ke stažení.

Kontakt pro odevzdání soutěžních prací:

Mgr. Markéta Novotná

besip-lk@cspsd.cz, 777 742 077

Valdštejnská 381/6, 460 14 Liberec

Cílem dopravní soutěže mladých cyklistů je:

• podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu a mobilitu,
• ověřovat získané znalosti a dovednosti žáků základních škol,
• uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích v praxi,
• zdokonalovat techniku bezpečné jízdy v silničním provozu,
• poskytnout správnou první pomoc v krizových situacích,
• přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní výchově ve školách a školských zařízeních,
• snižování příčin a následků dopravních nehod dětí a mladistvých,
• vytváření návyků ohleduplnosti k ostatním účastníkům silničního provozu na pozemních komunikacích,
• ochota dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Doplňkem dopravní výchovy jsou dopravní soutěže. Kvalitní příprava dětí na tyto soutěže a účast v nich může znamenat velký přínos pro vztah dětí k motorismu, pro pochopení všech zákonitostí dopravy a dodržování partnerských vztahů v provozu na pozemních komunikacích. Předpokladem je co nejšířší záběr soutěže.

Soutěž se vyhlašuje každoročně. Má podobu postupové soutěže od základních školních kol přes oblastní, okresní, krajská, republikové až po mezinárodní kolo (ETEC). Je určena především žákům základních škol odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, tedy žákům 10 – 16letým.

  • 1. kategorie – věk 10. – 12. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže
  • 2. kategorie – věk 12. – 16. let dosažených v příslušném kalendářním roce konání soutěže

Soutěž sestává z povinných disciplín:

  • pravidla provozu na pozemních komunikacích (test) - teoretická část (ve všech kolech soutěže),
  • pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda po DDH) – praktická část (od okresního popř. oblastního kola),
  • jízda zručnosti (ve všech kolech soutěže),
  • zásady poskytování první pomoci (od okresního popř. oblastního kola),
  • labyrint (od krajského kola)

Obsah jednotlivých disciplín odpovídá požadavkům na znalosti a schopnosti žáků dané věkové kategorie a vychází z výchovně - vzdělávacích cílů příslušných ročníků škol.

Ministerstvo dopravy – BESIP ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu připravilo pro rok 2020 aktualizované znění propozic „Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Propozice zahrnují některé změny a úpravy. Všechny nové úpravy jsou podrobně popsány a vysvětleny v propozicích.

Pro usnadnění práce pedagogů i žáků v rámci přípravy na tuto soutěž jsou zveřejněny např. vzorové testy pro mladší i starší soutěžní kategorii, a to včetně metodické podpory (průvodce) a klíče správných odpovědí pro disciplínu „Pravidla provozu na pozemních komunikacích – test“. Dále jsou zveřejněny také vzorové mapy (včetně vyznačených správných průjezdů) pro novou disciplínu „Labyrint“, která nahrazuje původní disciplínu „Práce s mapou“.

Novinkou od roku 2020 je, že na evropské kolo této soutěže pojedou dvě družstva, která se nejlépe umístí v celostátním finále DSMC.
 

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Libereckém kraji 2021

Vlivem situace spojené s pandemií COVID-19 bylo DSMC jako v předchozím roce zrušeno.

Plánované termíny jednotlivých kol v DSMC v Libereckém kraji:

DSMC LK 2021 Liberec, Frýdlant, Chrastava, Český Dub Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Tanvald Česká Lípa, Nový Bor Semily, Košťálov, Jilemnice, Turnov
DDH Liberec  Jablonec nad Nisou  Česká Lípa Košťálov
oblastní kolo 27. - 29. 4. 2021 12. - 13. 5. 2021 27. - 28. 5. 2021  20. - 21. 5. 2021 
krajské kolo Frýdlant. 3. - 4. 6. 2021
CF v Hradci Králové 15. - 17. 6. 2021

Důležité tiskopisy ke stažení:

Důležité pro DSMC v Libereckém kraji:

Liberecký kraj přispívá k realizaci soutěží ve všech úrovních. Dále pak zabezpečuje krajské kolo soutěže.