Strategie

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

Ministerstvo dopravy zpracovalo strategii bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020. Tento materiál vytyčuje cíle, principy a i konkrétní opatření, které mají za úkol snížit nehodovost v České republice. Cíl je více než ambiciozní. Snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce zraněných osob Strategie byla schválena usnesením Vlády České republiky dne 10. srpna 2011

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-2020 - Dokument
Příloha č. 1 - Akční program
Příloha č. 2 - Ekonomické aspekty nehodovosti a možnosti způsobu financování opatření v oblasti BESIP
Zkrácená verze Národní strategie

Informace o plnění národní strategie za rok 2013
Příloha č. 1 - Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů
Příloha č. 2 - Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu
Příloha č. 3 - Vyhodnocení plnění aktivit Akčního programu obcemi

Strategie Libereckého kraje

Strategie bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje na období 2012 - 2020 je novým, transformovaným, dokumentem, který vytyčuje cíle, základní principy i návrhy konkrétních opatření směřujících snížení nehodovosti na území Libereckého kraje. Zapojuje dalších resorty i ostatní subjekty, které mohou svo u činností bezpečnost silničního provozu ovlivnit.

Strategie bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraj 2012-2020