Silnice LK a.s. podpořily dopravní hřiště v celém kraji

Čt 1.června 2017

13 usmrcených dětí při dopravních nehodách a 141 těžce zraněných v roce 2016 Důsledně prováděná dopravní výchova může pomoci. Silnice LK a.s., podpořily dopravní hřiště v Libereckém kraji nákupem 8 dětských kol a tříkolky pro handicapované děti

Silnice LK a.s. darovala nová kola určené pro dopravní výchovu 5 hřištím v Libereckém kraji

V loňském roce při dopravních nehodách zemřelo 13 dětí (ve věku 0-14 let), dalších 141 bylo těžce zraněno. Nejvíce umíraly děti v roli spolujezdce, a to v 10 případech, 2 jako chodci a 1 případ si vybrala cyklistika.

V Libereckém kraji je prevenci nehod dětí tradičně věnována velká pozornost. Kromě přípravy školní mládeže probíhající na dopravních hřištích existuje i řada doplňkových programů. Jedním z nich jsou tzv. Dny s dopravní výchovou, které realizuje Liberecký kraj společně za podpory Nadace ČEZ a dalšími partnery.

S dopravní výchovou se děti setkávají nejen doma, ale také ve školách v rámci výuky a na dětských dopravních hřištích, kterých je v České republice více jak 160. „Obecně máme jednu z nejvíce rozvinutých sítí dopravních hřišť v Evropě, a máme tak připravené kvalitní zázemí pro výuku dopravní výchovy dětí. V Libereckém kraji je v provozu 9 dopravních hřišť, kterými každoročně projde přes 3,5 tisíce dětí“, uvádí Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Výukou na dopravních hřištích každoročně projdou jen v Libereckém kraji tisíce dětí. Ty procházejí výcvikem zejména pravidel provozu na pozemních komunikacích a nácvikem bezpečného a ohleduplného chování v dopravním prostředí. Nabytou teorii si také ihned ověří jízdou na kole v bezpečném prostředí hřiště. „Jedná se sice o do určité míry uměle vytvořené prostředí, bez reálné přítomnosti jiných účastníků silničního provozu, nicméně praktická průprava v kombinaci se správným výkladem nesporně přispěje k osvojení si alespoň základních pravidel bezpečného chování na silnici. Ovšem je třeba dodat, že klíčový vliv na to, jak se bude dítě chovat v silničním provozu, mají jeho rodiče,“ uvádí Roman Budský, dopravní expert Týmu silniční bezpečnosti

Zapojeni musí být všichni.

Aby dopravní výchova fungovala tak jak má, musí se do její realizace zapojit všichni. Na jedné straně rodiče, kteří jsou pro děti vždy prvním vzorem a inspirací, na straně druhé škola a další odpovědné subjekty. V Libereckém kraji je v tomto ohledu velmi dobrá souhra všech dotčených. Dokazuje to zejména účast na výuce 4. tříd na dopravních hřištích, která přesahuje 90 % zapojených škol.

V letošním roce se do podpory mimo jednotlivých měst, Libereckého kraje a dalších zapojila také krajská společnost Silnice LK a.s., která na dopravní hřiště v kraji zakoupila nová jízdní kola určená k výuce. Celkem bylo pořízeno osm kol a jedna speciální tříkolka pro pět dopravních hřišť (Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Košťálov a Česká Lípa) v celkové hodnotě cca 80 tis. Kč. Každé hřiště mělo volbu výběru typu jízdního kola, dle aktuálních potřeb hřiště. Dětské dopravní hřiště v Liberci bude obdarováno jedním kusech speciální tříkolky pro výuku hendikepovaných cyklistů. Silnice LK a.s. zajišťují zimní a běžnou údržbu silnic v majetku Libereckého kraje – kromě zajištění vlastní sjízdnosti komunikací se jedná především i o bezpečnost provozu a jednotlivých účastníků silničního provozu. „Důležitou součástí bezpečnosti silničního provozu je i výchova nejmladších, kteří se dříve nebo později do provozu na silnicích také zapojí. Proto jsme se rozhodli v letošním roce významně podpořit výchovu malých cyklistů pořízením nových jízdních kol.“ uvedl Petr Šén, předseda představenstva Silnice LK a.s.