Známe vítěze oblastních kol Dopravní soutěže mladých cyklistů

Čt 27.dubna 2017

Ve dnech 24. až 26. dubna 2017 se na dětském dopravním hřišti v Liberci uskutečnily oblastní kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Každoroční soutěž připravili Strážníci městské policie Liberec společně s Libereckým krajem, BESIPem, Týmem silniční bezpečnosti a Českým červeným křížem.

Liberecké dopravní hřiště hostilo oblastní i okresní kola dopravní soutěže mladých cyklistů

V Libereckém kraji je prevenci nehod dětí tradičně věnována velká pozornost. Kromě přípravy školní mládeže probíhající na dopravních hřištích existuje i řada doplňkových programů. Jedním z nich jsou tzv. Dny s dopravní výchovou, které realizuje Liberecký kraj společně za podpory Nadace ČEZ a dalšími partnery.

Oblastních kol se zúčastnilo celkem 144 dětí, a to ve dvou věkových kategoriích. Jednotlivá soutěžní družstva se skládala ze dvou dívek a dvou chlapců. V první kategorii soutěžili žáci 5. a 6. ročníků, ve druhé pak žáci 7. a 9. ročníků základních škol. „V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat oblastní soutěž s více disciplínami, se kterými se děti potkávají zpravidla až ve vyšších úrovních soutěže. Děti tak prošli nejen tradičním teoretickým testem a jízdou zručnosti ale také zkouškou z první pomoci a praktickou jízdou po hřišti.“ uvedl Luděk Svoboda, lektor dopravní výchovy z Městské policie Liberci

Družstva byla hodnocena na základě součtu trestných bodů, které získali jejich členové. Vítězná družstva postupují do okresního kola, které se uskuteční také v krásném prostředí Libereckého dopravního hřiště. Do dalších bojů postoupili žáci ze základní školy Chrastava, Českého Dubu, Liberce Dobiášovy, Základní školy T.G.M. z Hrádku nad Nisou a Liberce, České.

Dopravní hřiště v Liberci, které hostilo letošní oblastní kolo, nežije pouze touto soutěží. V rámci dopravní výchovy, která cílí především na žáky 4. tříd základních škol, na něm každoročně projde výukou okolo 1 500 dětí. Další stovky dětí se pak se zásadami bezpečného chování v silničním provozu seznámí v rámci doprovodných programů. Nyní bude například celé prázdniny otevřené pro veřejnost a může ho navštívit opravdu každý, kdo se chce dobře připravit na provoz.

Za podporu při realizaci soutěže děkujeme: