Skrytá měření odhalila další rizikové místo v Libereckém kraji

Út 23.dubna 2024

V Hajništi překračuje maximální povolenou rychlost v obci skoro 90 % motoristů. Výjimkou nebylo překročení bezmála o 100 km/hod. Snížit procento řidičů, kteří ignorují nejvyšší dovolenou rychlost, by pomohlo nejen značení nebo ukazatele rychlosti, v krajním případě represivní měření rychlosti v obci, ale také stavební úpravy.

Vesnička Hajniště, která je součástí Nového Města pod Smrkem, by mohla být idylickou a bezpečnou obcí. Koneckonců má něco přes 200 obyvatel a historii sahající do roku 1580, kde je o ní první písemná zmínka. Obec bezesporu idylická je, jen s tou bezpečností je to problematické. Na vině jsou neukáznění motoristé, kteří překračují nejvyšší povolenou rychlost, a nejedná se o zanedbatelné množství.

Obcí vede silnice II/291 a denně místem projede okolo 3 300 vozidel v obou směrech. Nedávná měření a následná analýza Libereckého kraje ukázaly, jak moc řidiči ignorují maximální povolenou rychlost v obci. V první polovině letošního dubna (2.-15. 4.) Kraj provedl oboustranné statistické měření počtu a rychlosti vozidel právě na této silnici, a to ve dvou místech v blízkosti autobusových zastávek příměstské dopravy. Jedno bylo v Hajništi u požární zbrojnice, druhé u domu č. p. 70. Nejvyšší povolená rychlost v obou místech je 50 km/hod. A jaké byly výsledky měření?

V obou úsecích dochází k překračování nejvyšší povolené rychlosti. K výraznějšímu pak u domu č.p.70, kde ji ignoruje zhruba 89,6 % řidičů. Z toho přibližně 57 % řidičů překračuje rychlost o 11 km/hod a více. „Je to velmi závažné bezpečnostní riziko umocněné tím, že se jedná o lokalitu autobusových zastávek. Chodci se tu pohybují po silnici a přes tři tisíce projíždějících aut denně jim na bezpečnosti nepřidá,“ varuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Maximální rychlost naměřená v daném úseku byla 149 km/hod u osobního vozidla, u motocyklu 129 km/hod a v případě nákladních aut 120 km/hod.

Liberecký kraj se bezpečnosti na silnicích věnuje dlouhodobě. Zaměřuje se také na rizikové lokality, kde řidiči nedodržují maximální povolenou rychlost a pomáhá obcím s identifikací těchto míst. „Netýká se to jen přechodů pro chodce, které jsou jednou z mnoha oblastí, kde situaci dlouhodobě řešíme v souvislosti s překročením maximální povolené rychlosti. Liberecký kraj zaplatil skryté měření vybraných úseků, bezpečnostní analýzu, která odhalila kolik aut, jakých kategorii a jak rychle místem projíždí,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták a pokračuje: „Vzhledem k intenzitě dopravy v Hajništi, charakteru místa, absenci chodníků, přítomnosti autobusových zastávek v jízdních pruzích bez stavebních úprav i turistickému potenciálu úseku silnice je nutné situaci řešit.“ V minulosti pomohla iniciativa Libereckého kraje Vratislavicím nad Nisou nebo Raspenavě, kde se osvědčila spolupráce Libereckého kraje, obce a Týmu silniční bezpečnosti. V Raspenavě na základě výsledků měření v loňském roce, město zadalo projekt na realizaci poptávkového přechodu pro chodce u základní školy a letos o letních prázdninách se bude realizovat, aby došlo ke zklidnění dopravy.

„Řidiči mají před vjezdem do Hajniště pocit jakési volnosti. Je to dané silnicí před obcí, která bez výrazných změn a upozornění přechází na začátku obce do jiného jízdního režimu. Je tedy důležité zklidnit dopravu bezpečnostními systémy,“ upozorňuje Jan Polák. Z analýzy měření a sledování jednoznačně vyplývá, že většina řidičů při vjezdu do obce nezpomalí. Je nutné změnit zmiňovaný psychologický efekt „jakési volnosti“ pomocí zařízení s dostatečným vlivem na projíždějící motoristy. Důležité ale zároveň je, aby to nemělo negativní dopad na motoristy dodržující předepsanou rychlost. Zklidnění dopravy je nezbytné a tomu odpovídají navrhovaná řešení.

Při zklidňování dopravy na průtazích obcemi platí klíčové pravidlo - zklidnění musí začínat již na okraji obce a musí dotyčnému za volantem jasně říct, že končí jeden dopravní režim a začíná jiný. Jako rychlé a nízkonákladové řešení lze použít třeba vodorovné dopravní značení V18. Jsou to příčné pruhy, které na řidiče fungují jako psychologická brzda, která opticky i akusticky vede ke snížení rychlosti. Snížit procento řidičů, kteří překračují rychlost, by pomohlo úsekové měření, případně informativní ukazatele rychlosti. Jedná se o rychlá řešení, bez zdlouhavého administrativního projednání. „Dodržování maximální povolené rychlosti může pomoci i kombinace radarů ve spojení s vodorovným a svislým dopravním značením. Díky schválené projektové dokumentaci a všech administrativních podmínek plánujeme do konce června informační ukazatele. Vysoké překračování rychlosti ale vyvolává otázku, zdali by nebylo do budoucna vhodné použít na represivní měření rychlosti v obci,“ říká starosta Nového Města pod Smrkem Petr Černica.

Z analýzy měření a sledování provozu v Hajništi na silnici II/291 vyplývá jeden velmi důležitý fakt. Daný úsek silnice je nebezpečný z hlediska vzniku dopravních nehod. Zásadní pro zvýšení bezpečnosti nejsou pouze radary, úseková měření nebo dopravní značení. Řešení situace by výrazně pomohly stavební úpravy na průtahu městem, jako například ostrůvek na vjezdu od centra města, chodníky v místech autobusových zastávek nebo zajištění přecházení pěších mezi zastávkami. „Rádi bychom v co možná nejkratší době realizovali navržená rychlá řešení. Tomu ale bude předcházet zpracování projektantem a následné projednání s dotčenými orgány a příslušným silničním správním úřadem. Jisté je, že letos budeme realizovat informační ukazatel s registrační značkou vozidla na vjezdu od centra města,“ říká závěrem starosta Petr Černica.