Dopravní výchova na Jilemnicku a Rychnovsku bude pokračovat

Pá 15.září 2023

Tým silniční bezpečnosti realizoval během loňského školního roku v rámci projektu „Markétina dopravní výchova“ řadu preventivních aktivit pro základní školy na Jilemnicku a Rychnovsku. Zatímco pedagogové z místních škol prošli seminářem dopravní výchovy, pro žáky byl realizován dopolední zážitkový program zaměřený na prevenci v rámci dopravní bezpečnosti. Vybraná témata mohou školy implementovat i do běžné výuky. Projekt podpořil prostřednictvím grantu Nadační fond Škoda Auto.

Dopravní bezpečnost je jednou z dlouhodobých priorit Nadačního fondu Škoda Auto i Platformy VIZE 0. Společně se snaží přispět k tomu, aby se obyvatelé regionů Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska, ať už jako chodci, cyklisté, nebo řidiči motorových vozidel, cítili bezpečněji. „Dlouhodobě se snažíme podporovat aplikaci preventivních opatření, která mají podle nás smysl. Rozšíření povědomí o této problematice na Jilemnicku a Rychnovsku bylo úspěšné mezi pedagogy i žáky. V podpoře tématu chceme pokračovat nejen prostřednictvím grantového programu,“ říká ředitel Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.


Na Jilemnicku a Rychnovsku proběhla realizace 2 metodických seminářů dopravní výchovy pro pedagogy základních škol, které jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Celkem se zúčastnilo celkem 36 pedagogů. „Snažíme se o to, aby semináře byly skutečně užitečné, konaly se v příjemném prostředí a účastníky obohatily o nové náměty. Obsahem je seznámení se základními pravidly, systémem dopravní výchovy i legislativou. Evaluace už sedmým rokem ukazuje na maximální spokojenost všech účastníků,“ popisuje Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.


Bylo realizováno celkem 21 dopoledních programů v základních školách, tzv. „Dnů s dopravní výchovou,“ kterých se celkem zúčastnilo 1367 dětí. „Veškeré aktivity jsou dětem předávány formou zážitku, hry nebo jiných interaktivních prvků a činností. Je to však nadstavba dlouhodobé práce pedagoga přímo ve škole. V jedné čtyřhodinové návštěvě nepokryjeme všechny oblasti do hloubky,“ vysvětluje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.


Pro snazší dlouhodobou implementaci byly školám nabídnuty unikátní pracovní listy dopravní výchovy, které se věnují problematice v různých vyučovacích předmětech. „Dopravní výchovu je snadné nenásilně zařadit třeba do výuky matematiky, fyziky, češtiny nebo cizích jazyků. Učitelé vědí, jak na to. My jim prostřednictvím listů pomáháme s každodenním zařazením dopravní výchovy do výuky na počátku jejich vlastní snahy,“ doplňuje Novotná


Projekt byl pro pedagogy dle jejich slov přínosný a dopravní výchově se budou nadále věnovat. I na výsledcích žáků je viditelný progres. Na 11 základních školách žáci podstoupili dvoufázové testování. Tedy vědomostní test před započetím veškerých aktivit a následně po práci s listy případně po realizaci DSDV. Celkem se tohoto testování zúčastnilo 1 574 žáků v celkem 69 třídách. „Porovnáním úspěšnosti jednotlivců v obou testech je známo jednoznačné zlepšení znalostí. Tento trend sledujeme u většiny žáků na školách v Libereckém kraji již od školního roku 2017/2018,“ uzavírá Novotná.