Dopravní výchova jako téma celoživotního vzdělávání

Čt 9.září 2021

Na silnicích jsou dlouhodobě nejrizikovější skupinou mladí řidiči. Ročně způsobí přes deset tisíc dopravních nehod.

Dopravní výchova v Libereckém kraji má dlouholetou tradici

Jejich nezkušenost a neznalost totiž mají velmi často fatální následky. S dopravní výchovou se člověk sice setká už v útlém věku, nejprve doma, v mateřské škole, pak v rámci výuky na základních školách a dopravních hřištích. Později si pravidla bezpečnosti silničního provozu připomene často až v autoškole. A tady je to většinou na delší dobu naposledy. Ukazuje se, že je potřeba věnovat dopravní výchově více času a výuku této oblasti zintenzivnit nejen na základních školách, ale i na středních a vysokých. Velkou pozornost tomuto tématu věnuje už řadu let Tým silniční bezpečnosti.

Dopravní výchova by v první řadě měla začínat doma. „To, jak se dítě bude chovat v silničním provozu, je zejména na rodičích. Od nich získá návyky fungování ve venkovním prostředí,“ uvádí ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. V mateřských školách se pak snaží znalosti a dovednosti dětí rozvíjet. Na prvním stupni základní školy bývá dopravní výchova součástí prvouky. Ve vyšších ročnících pak tělesné výchovy. Dopravní výchově se však školy nevěnují tak důsledně, což potvrzují výsledky průzkumů posledních let. „Zhruba 70 procent učitelů z mateřských škol ve výsledcích šetření České školní inspekce uvedlo, že za uplynulé dva roky neabsolvovali žádné školení z oblasti dopravní výchovy. Podobně jsou na tom i jejich kolegové ze základních škol. Přitom z jejich strany je o pravidelná školení zaměřená na dopravní bezpečnost velký zájem,“ říká metodička dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.

Právě podpora dopravní výchovy je jednou z mnoha aktivit Týmu silniční bezpečnosti. Řadu let realizuje tzv. Dny s dopravní výchovou, jejichž smyslem je doplnit výuku ve školkách a školách v oblasti bezpečného chování na silnici. Zástupci Týmu silniční bezpečnosti pravidelně navštěvují děti a žáky a trénují s nimi základy správného chování chodců, cyklistů i spolucestujících. Od roku 2017 tyto programy fungují pod projektem Markétina dopravní výchova. Projekt cílí zejména na vzdělávání dětí, a tedy budoucích řidičů. Kromě toho podporuje i pedagogy, pro které jsou pořádány metodické semináře. Ti mají tak možnost naučit se nebo inspirovat, jak zařadit dopravní výchovu nejen do své výuky, ale i do každodenních činností. „Díky projektu vznikly potřebné materiály jako jsou pracovní listy, omalovánky, časopisy a další pomůcky, tak aby byla výuka o silniční bezpečnosti pro žáky atraktivnější a bavila je,“ dodává Markéta Novotná, která učitele proškoluje po celé České republice.

Projekt se postupně rozvíjí o nové a další aktivity. Vloni například vznikla interaktivní webová aplikace s výukou dopravní výchovy, která zahrnuje více než 900 testových otázek. V tomto roce jsou připravovány speciální programy a výukové materiály pro studenty středních škol. „Tato skupina byla dlouhodobě opomíjena. Dopravní výchova by měla být tématem celoživotního vzdělávání. A právě středoškoláci jsou ti, kteří ke konci svého studia nastupují mnohdy neznalí pravidel do autoškol. Cílem rozšíření projektu je této skupině zopakovat, jak se bezpečně chovat jako pěší či cyklista. A kromě toho je připravit na získání řidičského oprávnění,“ uzavírá Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.