Jak se dopravuje GENERACE Z a co před cestou řeší?

Út 27.dubna 2021

Pro mladé lidi je za poslední roky zásadním tématem životní prostředí. Svoje místo má i v projektu MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice, jehož smyslem je vtáhnout studenty středních a vysokých škol do problematiky snížení dopravní nehodovosti a bezpečného pohybu v provozu. Ze studentských prací je patrné, že mladí mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, a tak často přicházejí s nápady, které dopravu a ekologii propojují. V rámci projektu se organizátoři proto rozhodli provést dotazníkové šetření, ve kterém se zajímali o to, jaký způsob dopravy s ohledem na ekologické dopady volí současná generace mladých, a jak dopravu vůbec vnímá. Na dotazník odpovědělo celkem 474 studentů, jako účel cesty nejčastěji uváděli jízdu do školy, následoval volný čas, cestování a rodina.

Zetkaři, generace od druhé poloviny 90. let. Má jiný přístup k dopravě?

Generace Z, jak je označována dnešní generace mladých lidí, je narozena od druhé poloviny 90. let. Vyrostla v době digitálních technologií, kdy je zcela běžné komunikovat prostřednictvím chytrých telefonů, internetu, a sociálních sítí. Její zástupci rádi cestují, mnozí stále s rodiči, ale nejlépe, když jsou online. Nejstarším „zetkařům“ je v současnosti okolo 24 let. To je rovněž věková hranice, která je z pohledu bezpečnosti silničního provozu označována jako riziková kategorie. Jedná se totiž o začínající řidiče bez zkušeností a s nižší schopností vnímání rizik. Jen za loňský rok vinou řidičů do 24 let na silnicích zemřelo 66 osob (celkem následkem nehod přišlo o život 460 lidí). V provozu se ale nepohybují jen jako řidiči aut nebo motocyklů. Hlavně ve městech využívají třeba populární elektrokoloběžky. „Zetkaři mají tendence hledat své uplatnění, místo na trhu a chtějí něco dokázat. To nabízí i projekt MOJE VIZE NULA. Hledá a podporuje studentské nápady, jak změnit a zlepšit bezpečnost na silnicích,“ říká Milan Medek, místopředseda správní rady Nadace Kooperativy.

V rámci projektu se uskutečnilo šetření s cílem zjistit, jak se generace Z zajímá o dopravu. „Projekt probíhá už třetím rokem a za tu dobu jsme ohodnotili více než 240 studentských prací. Často se v nich objevovala problematika celospolečenské odpovědnosti, nejen z pohledu bezpečnosti a plynulosti provozu. Mladí mají velmi blízko k přírodě, záleží jim na její kvalitě, a jak k ní být šetrný. Zajímalo nás tedy, zda volí způsob dopravy s ohledem na ekologické dopady,“ vysvětluje iniciaci šetření Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti, který projekt realizuje.

S ohledem na bezpečnost volí způsob dopravy 71 % respondentů, nejvíce o bezpečné cestě přemýšlí věková skupina od 18 do 22 let. Ekologické dopady při výběru řeší 38 % z celkového počtu respondentů, téměř polovina z nich je stará 18 až 24 let. V dotazníku uvedli, že nejčastěji pro přesun využívají veřejnou dopravu, pohybují se pěšky nebo vlastním automobilem. Další jako dopravní prostředek využívají jízdní kolo či koloběžku. „Cyklistika je jako forma dopravy v městském prostředí na vzestupu. Její popularita roste i díky trendu sdílených jízdních kol či elektrokoloběžek. Je ale potřeba dodržovat pravidla silničního provozu, aby nedocházelo vlivem neohleduplnosti nebo chybné manipulace k nepříjemným či dokonce nebezpečným kolizím,“ říká plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

Nadace pojišťovny Kooperativa vyhlásila projekt MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice už potřetí. Soutěž je určena studentům středních a vysokých škol. Ti mají za úkol navrhnout vhodný projekt, který by mohl přinést snížení dopravní nehodovosti. Letošní ročník omezil covid a nouzový stav, proto motivační přednášky probíhají online, jejich možnosti využilo dosud 180 studentů. Soutěžní práce mohou zasílat do 17. května 2021. Následně proběhne hodnocení došlých projektů. Pětice nejzdařilejších prací postoupí do finálového kola, kde jejich autor/autoři budou muset svůj záměr představit a obhájit před porotou.