Nový radar již hlídá řidiče ve Velkém Valtinově

Út 8.června 2021

Nohu z plynu by měli dát řidiči v obci Velký Valtinov na Českolipsku. Na hlavním tahu silnice III. třídy z Jablonného v Podještědí do Brniště je nově instalován „chytrý“ radar. Obec se rozhodla pro jeho pořízení z důvodu zvýšení dopravy přes centrum obce. Na jeho instalaci přispěl Liberecký kraj formou dotace.

Pozor musí dát řidiči v obci Velký Valtinov

Od začátku června je v ostrém provozu zařízení, které změří rychlost řidičů na silnici III. třídy v obci Velký Valtinov. Konkrétně těch, kteří přijíždějí ze směru od Jablonného v Podještědí ve směru do Brniště. Dopravní zařízení je na principu opakovaného varování, kdy je řidič o své rychlosti nejprve informován, a to už v úseku 150 až 70 metrů před samotným radarem. „Řidič má tedy dost času na to, aby svou rychlost upravil. Pokud ji nesníží, tak se zobrazí na radaru nápis „Zpomalte“, uvedl Josef Lukavec, starosta obce Velký Valtinov. V případě nereagování se zobrazí na displeji registrační značka jeho vozidla, což je poslední zdvihnutý prst, který má řidiče donutit dodržovat předepsanou rychlost. Pokud ovšem nereaguje ani na zobrazení registrační značky vozidla, a radar je zapojen do přestupkového systému, bude tento přestupek zadokumentován a je možné ho vygenerovat a odeslat k vyřízení k příslušnému správnímu orgánu.

Návrh obce na umístění nového radaru vznikl způsobeným dopravním problémem, omezením na nevyhovujícím mostu na silnici III. třídy přes železniční trať před obcí Brniště. „Most je již nějakou dobu průjezdný pouze pro osobní dopravu, nákladní doprava se přesunula do centra obce. Vzhledem k nárůstu dopravy, nedodržování rychlosti a absenci chodníků v obci jsme hledali řešení k zajištění vyšší bezpečnosti dopravy“, doplnil Josef Lukavec. Starosta obce se inspiroval v Prachaticích, kde obdobný systém již několik měsíců funguje a jeho provozem se výrazně zklidnila doprava ve městě.

„Ze zkušenosti z jiných částí republiky má toto zařízení okamžitý efekt na řidiče až v 88 procentech případů. Z hlediska bezpečnosti tyto prvky na pozemních komunikacích velmi vítám. Je však nutné vždy důsledně zvážit vhodnost umístění zařízení“, uvedl Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. Vzhledem k prokazatelnému přesunu dopravy a zhoršení situace v obci přispěl Liberecký kraj formou dotace na pořízení chytrého radaru. „Poskytnutí dotace na takové zařízení je v souladu s našimi preventivními aktivitami BESIP. Jedním z našich cílů prevence je chránit zranitelné účastníky a zklidnit dopravu v obcích,“ doplnil Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana za rezort dopravy. Liberecký kraj má již připravený projekt na kompletní rekonstrukci daného úseku silnice. S jeho realizací počítá v dalších letech.