Vážné nehody v Libereckém kraji výrazně klesají

Po 16.září 2019

Za prvních osm měsíců letošního roku vyšetřovala Policie ČR na území České republiky celkově 69 970 dopravních nehod. Při těchto nehodách přišlo o život 352 osob. Ve srovnání s loňskými prvními osmi měsíci se jedná o meziroční nárůst obětí o 9 osob. V Libereckém kraji naproti tomu sledujeme velký pokles usmrcených i těžce zraněných

V Libereckém kraji je meziročně výrazně méně usmrcených i těžkých zranění při dopravních nehodách

Za prvních osm měsíců letošního roku vyšetřovala Policie ČR na území České republiky celkově 69 970 dopravních nehod. Při těchto nehodách přišlo o život 352 osob. Ve srovnání s loňskými prvními osmi měsíci se jedná o meziroční nárůst obětí o 9 osob. V Libereckém kraji naproti tomu sledujeme velký pokles usmrcených i těžce zraněných.

Za leden až srpen letošního roku byla Policie ČR v Libereckém kraji volána k celkem 3 096 dopravním nehodám. To představuje sice meziroční nárůst o celých 191 nehod, následky však byly výrazně nižší. O život na silnicích v Libereckém kraji přišlo 5 lidí a 44 osob bylo těžce zraněno. Došlo k 730 lehkým zraněním. „Oproti stejnému období roku 2018 evidujeme výrazný pokles následků dopravních nehod. Do konce srpna evidujeme o 7 usmrcených osob méně. O 21 klesl také počet těžce zraněných osob“ uvádí Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Nejvíce nehod s vážnými následky eviduje Liberecko. Celkem v tomto okrese došlo k 1 287 nehodám, při kterých bylo 26 lidí těžce zraněno a jeden člověk zemřel. Následuje Semilsko s 428 nehodami, 2 usmrcenými a 8 těžce zraněnými. Na Českolipsku evidují 907 dopravních nehod, 1 usmrcenou osobu a také 8 těžce zraněných osob. Jablonecko hlásí 747 nehod a 2 těžce zraněné osoby.

Meziročně o 39 nehod více nehod zavinili v Libereckém kraji řidiči motorových vozidel – celkem 2 225. Zvěř a domácí zvířata byla označena za viníky u 668 nehod. Zde evidujeme výrazný nárůst o 170 případů. Řidiči nemotorových vozidel zapříčinili 108 nehod a chodci 29 nehod. V 34 případech byla na vině závada pozemní komunikace. Alkohol či drogy asistovaly u 168 nehod. To je ve srovnání s předchozím rokem méně o 12 případů.

V Libereckém kraji proběhla v letošním roce řada preventivních programů. Liberecký kraj, Tým silniční bezpečnosti, Policie ČR a další partneři se věnují především dopravní výchově dětí. Letos již společně realizovali přes 50 akcí ve školách a školkách. V letošním roce byl také opět realizován velmi populární program pro motocyklisty „Učme se přežít“. Ten běží již od roku 2010 a postupně se rozšířil i na další místa do republiky. „Pro příští rok plánujeme několik dalších kurzů pro motocyklisty. Hodnocení, které máme k dispozici od odborníků, hovoří o jejich jednoznačném přínosu pro motocyklisty. Budeme se také opět věnovat dalším preventivním programům. Nejvíce tradičně dětem a dopravní výchově“ uvádí Jan Sviták, náměstek hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.