Vzdělávání cizinců v oblasti dodržování pravidel silniční bezpečnosti v České republice

Po 19.listopadu 2018

Policie ČR společně s Týmem silniční bezpečnosti tradičně školila cizince v našem kraji

Policisté v Libereckém kraji realizují celou řadu osvětových a preventivních akcí, aktivit či opatření, která jsou zaměřena na dodržování pravidel silničního provozu. V rámci celé škály projektů, jako např. Viditelnost, Zebra se za Tebe nerozhlédne, Na kole bezpečně, Řídím, piju nealko pivo, apod., se snaží vhodnou formou oslovit konkrétní účastníky silničního provozu a informovat je o nutnosti dodržování zákonných zásad chování v silničním provozu, a to z důvodu nejen vlastní bezpečnosti, ale i ostatních účastníků silničního provozu.

Policisté ale také působí na řidiče a ostatní účastníky v silničním provozu v rámci různě zaměřených dopravně bezpečnostních akcí, a to i ve spolupráci se specialisty z Týmu silniční bezpečnosti. Podobné akce osvětového charakteru, zaměřené na informování a vzdělávání české motoristické veřejnosti, jsou velice přínosné. Policisté se ale v kraji stále častěji setkávají s lidmi různých národností, kteří se trvale, či přechodně zdržují na území Libereckého kraje a mnohdy, byť by měli vědět, neznají detailně veškerá pravidla, která jsou nutná na území naší republiky dodržovat. V poslední době se například policisté potýkají s občany z Mongolska, kteří se zdržují zejména na Českolipsku. Stovky jich sem přišlo za prací, žijí tu i celé rodiny. Tato národnostní skupina má samozřejmě od české populace, odhlédneme-li od jazykové bariéry, i spoustu svých vlastních zvyků a zvyklostí a také nezná úplně všechny zákony či normy platné pro naši zemi.

Vzhledem k tomu, že se tito občané budou zdržovat na území kraje dlouhodobě a jsou také právoplatnými účastníky silničního provozu, zaměřili se dopravní policisté, spolu se specialisty z Týmu silniční bezpečnosti, také na ně a připravují celou řadu osvětových a informačních kampaní, v rámci kterých jim bude představeno, jak se na našich silnicích bezpečně chovat a co je nutné dodržovat, aby se nedostali do kolize se zákonem.

V současné době připravila policie osvětový leták zaměřený na základní pravidla chování v dopravě, který neobsahuje pouze souhrn pravidel, která je nutná dodržovat, ale i jejich vizualizaci. S ohledem na jazykovou bariéru vypomáhala policistům také tlumočnice, která se na překladu informačního letáku podílela. Připraveny jsou i další aktivity, zejména s Týmem silniční bezpečnosti, který již bude občanům Mongolska, ve spolupráci s policisty a tlumočnicí, konkrétně a vizuálně představovat konkrétní situace a jejich řešení. „Pomocí sady dětských zádržných systémů a imitace automobilového křesla, si účastníci odnesou informaci jak sedačku vybrat a vyzkouší si její správné a bezpečné připevnění. Dále budou informováni o tzv. bezpečné pozici řidiče za volantem nebo si budou moci nasimulovat únavu či alkohol za volantem,“ informuje Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.