velikost textu: A A A

Rady pro chodce

Chodník a stezka pro chodce

Jako chodec musíš užívat především chodníku nebo stezky pro chodce.

Po chodníku se chodí vpravo.

Pokud pojedeš po chodníku nebo na stezce pro chodce na kolečkových bruslích, skateboardu, lyžích, nebo třeba povedeš kolo musíš se chovat tak, abys neohrozil ostatní chodce!

Když použiješ jako chodec stezku pro chodce a cyklisty označenou dopravní značkou "Stezka pro chodce a cyklisty", nesmíš ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.

Kde není chodník

Kde není chodník se chodí vlevo (v protisměru jedoucích vozidel, tak abys je viděl přijíždět).

Při chůzi po krajnici nebo okraji vozovky mohou jít nejvýše 2 chodci vedle sebe! Po jednom za sebou se chodí hlavně:

  • tam, kde je hustý provoz, při míjení vozidel,
  • v blízkosti nebezpečných míst - zatáčky, zúžené vozovky, vrcholy stoupání, …
  • za snížené viditelnosti- ve tmě, za mlhy, deště...

Bezpečnější je vždy jít po jednom za sebou!

Používej jako chodec i cyklista reflexní materiály! Podívej se do sekce reflexní materiály.

Přecházení vozovky

Pokud je blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem (semafory), vyznačený přechod pro chodce (zebra), nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech.

ALE…. Při přecházení po přechodu pro chodce NEPLATÍ ABSOLUTNÍ PŘEDNOST CHODCE. Zákon ti říká, že jako chodec nesmíš vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Chodec musí dát přednost tramvaji.

Víš PROČ???

Řidič osobního automobilu, který jede podle pravidel v obci (to je 50 km/hod), na suchém asfaltu, stihne zastavit před tebou, pokud tě uvidí ve vzdálenosti alespoň 30 m !!! Třicet metrů ujede vozidlo při této rychlosti přibližně za 2 sekundy (to je když dvakrát řekneš jednadvacet)!!!

Vzdálenost, na kterou řidič stihne zastavit se prodlužuje pokud jede rychleji nebo pokud je mokro, namrzlá vozovka, spadané listí…

VŽDY se před přecházením rozhlédni! A to i když jdeš na přechodu pro chodce na zelenou!

Více informací o pravidlech pro chodce a cyklisty naleznete na webu panakužela. www.pankuzel.cz